Komunikacioni moduli i dodaci

IM-80

Strob lampa, CRVENA, Radna struja: 200 mA na 12VDC,cFlash rate: 65 flashes/minute

GPRS14

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice -podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250 I PCS module

ZX4

BUS Modul sa 4 hardverskih zona (8 sa dupliranjem zona – ATZ) za Digiplex, EVO i Spectra (v2.0 I više)

PS17

Napojna pločica: 13.8Vdc, 1.75A u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"), 1 Relejni PGM do 5A, Konektor za rezervnu bateriju, Automatsko...

TRAF 30VA/16V

30VA Mrežni transformator 16V

Požarni svetlosni indikator SEC/RI

Požarni svetlosni indikator SEC/RI

HUB2

Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"), razdvaja I povećava domet(do 75m) Bus magistrale na dve odvojene grane,...

CCP-E

Konvencionalni ručni požarni javljač, komplet

EXT7

Produžetak za GSM antenu(ANTKIT) 7m

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...

IP150

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G

IM-80

Strob lampa, CRVENA, Radna struja: 200 mA na 12VDC,cFlash rate: 65 flashes/minute
Kataloški broj: 3191

GPRS14

GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice -podešavanje za 4 frekfentna opsega za MG6250 I PCS module
Kataloški broj: 3253

ZX4

BUS Modul sa 4 hardverskih zona (8 sa dupliranjem zona – ATZ) za Digiplex, EVO i Spectra (v2.0 I više)
Kataloški broj: 2532

PS17

Napojna pločica: 13.8Vdc, 1.75A u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"), 1 Relejni PGM do 5A, Konektor za rezervnu bateriju, Automatsko...
Kataloški broj: 2533

TRAF 30VA/16V

30VA Mrežni transformator 16V
Kataloški broj: 2535

Požarni svetlosni indikator SEC/RI

Požarni svetlosni indikator SEC/RI
Kataloški broj: 2675

HUB2

Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"), razdvaja I povećava domet(do 75m) Bus magistrale na dve odvojene grane,...
Kataloški broj: 2789

CCP-E

Konvencionalni ručni požarni javljač, komplet
Kataloški broj: 2796

EXT7

Produžetak za GSM antenu(ANTKIT) 7m
Kataloški broj: 2907

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...
Kataloški broj: 3004

IP150

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...
Kataloški broj: 3005

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G
Kataloški broj: 3021