Pojačivači i ispravljači

Pojačivač PLOČICA No 8, 49 R crni

Za aluminijumsku antenu, sa regulacijom pojačanja

Pojačivač PLOČICA No 6, PHILIPS zeleni

Za aluminijumsku antenu, sa regulacijom pojačanja

Ispravljač za antene AC/DC

Za aluminijumsku antenu, AC 220 V / DC 12V 100mA

Pojačivač PLOČICA No 8, 49 R crni

Za aluminijumsku antenu, sa regulacijom pojačanja
Kataloški broj: 2569

Pojačivač PLOČICA No 7, PHILIPS crni

Za aluminijumsku antenu
Kataloški broj: 220

Pojačivač PLOČICA No 6, PHILIPS zeleni

Za aluminijumsku antenu, sa regulacijom pojačanja
Kataloški broj: 221

Pojačivač PLOČICA No 4, PAE-69

Za aluminijumsku antenu
Kataloški broj: 116

Pojačivač TUNALI ST-1190

VHF/UHF/FM
Kataloški broj: 79

Ispravljač za antene AC/DC

Za aluminijumsku antenu, AC 220 V / DC 12V 100mA
Kataloški broj: 2568