Software

NEWSEC

NEW-SEC (verzija za “security” funkcije, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO...

NEWACC

NEW-ACC (verzija za “security” i za kontrolu pristupa, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava...

WinLoad

WinLoad Installer Upload/Download Software; lokalno ili daljinsko učitavanje / išcitavanje i programiranje sistema, nekompatibilan sa SP4000 i SP65...

BabyWare

Softver za programiranje i upravljanje sistemom, kompatibilan sa EVOHD, EVO192, SP4000, SP65, SP5500, SP6000, SP7000, MG6250, MG5000 i MG5050,...

iParadox

iParadox aplikacija omogućava korsnicima da daljinski pristupaju svom bezbednosnom sistemu Paradox, iParadox omogućava veliku funkcionalnost jednim...

NEWSEC

NEW-SEC (verzija za “security” funkcije, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO...
Kataloški broj: 130584

NEWACC

NEW-ACC (verzija za “security” i za kontrolu pristupa, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava...
Kataloški broj: 130585

WinLoad

WinLoad Installer Upload/Download Software; lokalno ili daljinsko učitavanje / išcitavanje i programiranje sistema, nekompatibilan sa SP4000 i SP65...
Kataloški broj: 111114

BabyWare

Softver za programiranje i upravljanje sistemom, kompatibilan sa EVOHD, EVO192, SP4000, SP65, SP5500, SP6000, SP7000, MG6250, MG5000 i MG5050,...
Kataloški broj: 111115

iParadox

iParadox aplikacija omogućava korsnicima da daljinski pristupaju svom bezbednosnom sistemu Paradox, iParadox omogućava veliku funkcionalnost jednim...
Kataloški broj: 111116