Video sistemi (IP)

DS-KV8102-IP

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom

DS-KV8202-IM

Pozivna jedinica sa dva pozivna tastera

DS-KD8102

Pozivna jedinica

DS-KD8002-VM

Pozivna jedinica

DS-KH6310

Unutrašnje jedinice - monitori

DS-KH8300-T

Unutrašnje jedinice - monitori

DS-KV8102-IM

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom

DS-KV8102-IP

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom
Kataloški broj: 4297

DS-KV8202-IM

Pozivna jedinica sa dva pozivna tastera
Kataloški broj: 4296

DS-KD8102

Pozivna jedinica
Kataloški broj: 4293

DS-KD8002-VM

Pozivna jedinica
Kataloški broj: 4294

DS-KH6310

Unutrašnje jedinice - monitori
Kataloški broj: 4299

DS-KH8300-T

Unutrašnje jedinice - monitori
Kataloški broj: 4298

Audio/Video Distributer DS-KAD609

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4302

Napajanje u metalnoj kutiji DS-KAW50-1

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4303

Master Stanica DS-KM8301

Dodatna oprema
Kataloški broj: 4301

DS-KV8102-IM

Pozivna jedinica sa jednim pozivnim tasterom
Kataloški broj: 4295