Adapteri

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.

UTP nalepak 1/1 8P/8C

Mrežni adapter sa kabla na konektor.

TEL adapter 1M / 4Ž - 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muš. na 4 žen. Konektora

DVI muški / HDMI ženski

Dvi muški na HDMI ženski

HDMI zenski / HDMI muski

HDMI ženski na HDMI muški ugao 90 stepeni

HDMI ženski - HDMI ženski

HDMI ženski na HDMI ženski

Strujni adapter 220 V šuko

Produžetak 220 V šuko

SKART - RCA / SVHS adapter IN / OUT

IN/OUT sa skarta muškog na SVHS / 3RCA

SKART - SKART /RCA / SVHS adapter IN / OUT

Sa skarta muškog na skart ženski na SVHS / 3RCA

TEL NALEPAK 1/1 - 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor

TEL NALEPAK 1/2 - 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.
Kataloški broj: 0111
Detaljnije

UTP nalepak 1/1 8P/8C

Mrežni adapter sa kabla na konektor.
Kataloški broj: 0714
Detaljnije

TEL adapter 1M / 4Ž - 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muš. na 4 žen. Konektora
Kataloški broj: 1008
Detaljnije

DVI muški / HDMI ženski

Dvi muški na HDMI ženski
Kataloški broj: 1840
Detaljnije

HDMI zenski / HDMI muski

HDMI ženski na HDMI muški ugao 90 stepeni
Kataloški broj: 1839
Detaljnije

HDMI ženski - HDMI ženski

HDMI ženski na HDMI ženski
Kataloški broj: 1838
Detaljnije

Strujni adapter američko / evropski

Sa američkog na evropski
Kataloški broj: 1173
Detaljnije

Strujni adapter 220 V šuko

Produžetak 220 V šuko
Kataloški broj: 105
Detaljnije

SKART - RCA / SVHS adapter IN / OUT

IN/OUT sa skarta muškog na SVHS / 3RCA
Kataloški broj: 52
Detaljnije

SKART - SKART /RCA / SVHS adapter IN / OUT

Sa skarta muškog na skart ženski na SVHS / 3RCA
Kataloški broj: 53
Detaljnije

TEL NALEPAK 1/1 - 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor
Kataloški broj: 68
Detaljnije

TEL NALEPAK 1/2 - 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor
Kataloški broj: 69
Detaljnije