Adapteri

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.

UTP nalepak 1/1 8P/8C

Mrežni adapter sa kabla na konektor.

DVI muški / HDMI ženski

Dvi muški na HDMI ženski

HDMI zenski / HDMI muski

HDMI ženski na HDMI muški ugao 90 stepeni

HDMI ženski - HDMI ženski

HDMI ženski na HDMI ženski

Strujni adapter 220 V šuko

Produžetak 220 V šuko

UTP adapter 1Ž / 1Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1žen. na 1 žen. Konektor

UTP adapter 1Ž / 2Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1žen. na 2 žen. Konektora

UTP adapter 1M / 2Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1muš. na 2 žen. Konektora

UTP adapter 1M / 4Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1 muš. na 4 žen. Konektora

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.
Kataloški broj: 0111
Detaljnije

UTP nalepak 1/1 8P/8C

Mrežni adapter sa kabla na konektor.
Kataloški broj: 0714
Detaljnije

DVI muški / HDMI ženski

Dvi muški na HDMI ženski
Kataloški broj: 1840
Detaljnije

HDMI zenski / HDMI muski

HDMI ženski na HDMI muški ugao 90 stepeni
Kataloški broj: 1839
Detaljnije

HDMI ženski - HDMI ženski

HDMI ženski na HDMI ženski
Kataloški broj: 1838
Detaljnije

Strujni adapter američko / evropski

Sa američkog na evropski
Kataloški broj: 1173
Detaljnije

Strujni adapter 220 V šuko

Produžetak 220 V šuko
Kataloški broj: 0105
Detaljnije

UTP adapter 1Ž / 1Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1žen. na 1 žen. Konektor
Kataloški broj: 1370
Detaljnije

UTP adapter 1Ž / 2Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1žen. na 2 žen. Konektora
Kataloški broj: 1371
Detaljnije

UTP adapter 1M / 2Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1muš. na 2 žen. Konektora
Kataloški broj: 1372
Detaljnije

UTP adapter 1M / 4Ž - 8P/8C

Mrežni adapter sa 1 muš. na 4 žen. Konektora
Kataloški broj: 1373
Detaljnije