Adresabilne centrale

Adresabilna protivpožarna centrala FC506

2 petlje (6 fizički odvojenih). Podržava do 500 adresabilnih elemenata raspoređenih u 256 zona.

FC500REP

Izdvojeni panel (repeater) za adresabilne centrale FC500 serije

Adresabilna protivpožarna centrala FC501-L

Adresabilna protivpožarna centrala sa tri petlje

Adresabilna protivpožarna centrala FC510

Adresabilna protivpožarna centrala sa jednom petljom

Adresabilna protivpožarna centrala

Adresabilna protivpožarna centrala sa dve petlje

Adresabilna protivpožarna centrala FC506

2 petlje (6 fizički odvojenih). Podržava do 500 adresabilnih elemenata raspoređenih u 256 zona.
Kataloški broj: 6867
Detaljnije

FC500REP

Izdvojeni panel (repeater) za adresabilne centrale FC500 serije
Kataloški broj: 5064
Detaljnije

Adresabilna protivpožarna centrala FC501-L

Adresabilna protivpožarna centrala sa tri petlje
Kataloški broj: 4640
Detaljnije

Adresabilna protivpožarna centrala FC510

Adresabilna protivpožarna centrala sa jednom petljom
Kataloški broj: 4641
Detaljnije

Adresabilna protivpožarna centrala

Adresabilna protivpožarna centrala sa dve petlje
Kataloški broj: 4642
Detaljnije