Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa

Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa

Potražnja za biometrijskim čitačima je u porastu, jer ljudi nastoje da učine svoj život i radno okruženje sigurnijim, a da ne ugrožavaju korisničku udobnost. Pogledajte našu ponudu biometrijskih čitača.

Takođe, nudimo i izbor terminala za kontrolu pristupa. Ovi se sistemi oslanjaju na efikasnu i sigurnu komunikaciju između svih komponenti, a to se u sistemu postiže kombinacijom standardnih sigurnih protokola poput HTTPS-a i vlasničkih, koji rade na privatnim ili javnim IP mrežama i na specijalizovanim terenskim magistralama.

ZK Teco iCLOCK 580

Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5

ZK Teco iCLOCK 580

Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5
Kataloški broj: 3581
Detaljnije