DIGIPLEX EVO

DIGIPLEX EVO

Digiplex i Digiplex EVO sistemi pružaju najviši nivo zaštite bankama, vojnim i vladinim lokacijama visoke bezbednosti, luksuznim stambenim kućama i bilo kom mestu gde je maksimalna bezbednost neophodna. Ovi sistemi dizajnirani su tako da se lako koriste, a modularni koncept ovih sistema omogućava instalaterima funkcije uštede rada koje proširenje, instaliranje i servisiranje ovih sistema čine brzim i praktičnim.

Proširite sistem dodavanjem modula za proširenje bilo gde i u bilo kojoj kombinaciji. Moduli se povezuju na najpogodnijem mestu, a zatim se njihovi ulazi u zonu dodeljuju željenoj zoni i particiji. Takođe, zonama u sistemu dodeljeni su samo korišćeni ulazi modula. Ključevi, daljinski upravljači i neiskorišteni modulski ulazi ne koriste gornje zone. Jednom instalirani, svi moduli, uključujući detektore pokreta, mogu se daljinski programirati preko tastature, softvera WinLoad Installer ili putem softvera BabyWare PC.

Digiplex i Digiplex EVO integrišu rešenja za kontrolu pristupa. Korisnička baza podataka vašeg alarmnog sistema može se koristiti za upravljanje pristupom do 32 vrata, a nadzor nad tim vratima može biti uključen u bilo koje particije. Takođe možete da koristite Winload i NEware za upravljanje korisnicima i dozvoli pristupa. Spajanjem bezbednosti i kontrole pristupa, Digiplex i Digiplex EVO podižu zaštitu koji nude sigurnosni sistemi na novi nivo.

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.

K641LX 433 mhz

LCD šifrator brojčano-alfabetni sa ugrađenim bežičnim prijemnikom,sa 1 zonom na ploči, i 1 PGM, BEZ DALJINCA.

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.
Kataloški broj: 4911
Detaljnije

K641LX 433 mhz

LCD šifrator brojčano-alfabetni sa ugrađenim bežičnim prijemnikom,sa 1 zonom na ploči, i 1 PGM, BEZ DALJINCA.
Kataloški broj: 5276
Detaljnije