DIGIPLEX EVO

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.

K641LX 433 mhz

LCD šifrator brojčano-alfabetni sa ugrađenim bežičnim prijemnikom,sa 1 zonom na ploči, i 1 PGM, BEZ DALJINCA.

ZX1

BUS Modul sa 1 dupliranom zonom.
Kataloški broj: 4911

K641LX 433 mhz

LCD šifrator brojčano-alfabetni sa ugrađenim bežičnim prijemnikom,sa 1 zonom na ploči, i 1 PGM, BEZ DALJINCA.
Kataloški broj: 5276