Roger Technology

FOTO ĆELIJA R90/F2ES

Kataloški broj: 3782

Nivo zaštite: IP55
Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc
Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA
Opseg: 10 - 15 m
Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX
Relejni kontakti maks napon: 30V
Radna temperatura: -20 C° + 60 C°
Instalacija Tip: Spoljnih
Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 2

Spoljne fotoćelije R90/F2ES su detektori (nečijeg) prisustva  sa infra- crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotoćelije i RX fotoćelije.