GPRS, GSM, IP Moduli

GPRS, GSM, IP Moduli

Svi Paradox kontrolni paneli posebno su izgrađeni od početka do kraja kako bi podržali najnovije komunikacione tehnologije, uključujući GPRS, GSM, IP i glas.

Bilo da se radi o upload-u/download-u putem GPRS-a, daljinskom nadzoru i kontroli vašeg sistema putem računara, primanju statusa sistema i događaja glasovnom ili tekstualnom porukom ili izveštavanju na stanici za nadgledanje putem GSM-a ili GPRS-a, svi Paradox paneli podržavaju različite komunikacione aplikacije koje pojačavaju sigurnost instalacije.

PCS265LTE

Modul za komunikaciju

EXT18

Produžetak za GSM antenu 18m.

IPR512

GPRS/IP MONITORING PRIJEMNIK, nadzor i kontrola do 512 Paradox

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G

IP180

Kataloški broj: 8951
Detaljnije

ANTK4GLTE

Kataloški broj: 8882
Detaljnije

EXT2, GSM ANTENA 2M

Kataloški broj: 5657
Detaljnije

CVT485

Kataloški broj: 7203
Detaljnije

EXT4 GSM ANTENA 4m

Kataloški broj: 6248
Detaljnije

PCS265LTE

Modul za komunikaciju
Kataloški broj: 6589
Detaljnije

EXT18

Produžetak za GSM antenu 18m.
Kataloški broj: 131170
Detaljnije

IPR512

GPRS/IP MONITORING PRIJEMNIK, nadzor i kontrola do 512 Paradox
Kataloški broj: 131235
Detaljnije

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...
Kataloški broj: 1961
Detaljnije

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...
Kataloški broj: 3004
Detaljnije

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...
Kataloški broj: 3005
Detaljnije

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G
Kataloški broj: 3021
Detaljnije