GPRS, GSM, IP MODULI

IPR512

GPRS/IP MONITORING PRIJEMNIK, nadzor i kontrola do 512 Paradox

IP150S

Podržava direktnu konekciju u lokalnoj mreži

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...

IP150

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G

IPR512

GPRS/IP MONITORING PRIJEMNIK, nadzor i kontrola do 512 Paradox
Kataloški broj: 131235

IP150S

Podržava direktnu konekciju u lokalnoj mreži
Kataloški broj: 4954

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...
Kataloški broj: 1961

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...
Kataloški broj: 3004

IP150

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...
Kataloški broj: 3005

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G
Kataloški broj: 3021