Paradox

IP150

Kataloški broj: 3005
Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se kontrolišu preko web interfejsa, sa email izveštavanjem. Izveštaji preko GPRs-a: šalje događaje na GPRS/IP prijemnik,Paradox IPR512 ili preko IP mreže. Kontrola i nadzor preko IP mreže (LAN/WAN/internet) Prijem obaveštenja o alarmu putem e-maila, Uključivanje/Isključivanje odredjenih grupa preko web brovsera. Pregled online statusa svih zona i grupa (otvorena/zatvorena, uklučeno/isključeno, problemi i alarmi) preko web brovsera. EN 50131; Security Grade: 3

Slični proizvodi