HIKVISION - Interfonski sistemi

Analogni video interfonski sistemi


Analogni video interfonski sistemi - Četvorožični video interfonski sistem uglavnom se sastoji od unutrašnje stanice i stanice vrata. Možete spojiti analognu kameru na unutrašnju stanicu, a električni vijak povezati sa stanicom na vratima.