Šifratori

PK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA.

PK5500E1H1

LCD šifrator sa tekstualnim ispisom u dve linije.

RFK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA i RF prijemnikom na 433MHz.

PK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA.
Kataloški broj: 4482

PK5500E1H1

LCD šifrator sa tekstualnim ispisom u dve linije.
Kataloški broj: 4484

RFK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA i RF prijemnikom na 433MHz.
Kataloški broj: 4483