Instalacioni kablovi

Instalacioni kablovi

Svi materijali koji se koriste u proizvodnji ovih instalacionih kablova su bez halogena. Instalacioni kablovi bez halogena ne sadrže PVC, a njihovi proizvodni materijali se lako recikliraju. Plastični i izolacioni materijali koji se koriste u kablovima za instalaciju bez halogena su polimeri koji se odnose na ROHS direktivu i koji ne sadrže kadmijum, živu, olovo, hrom ili bromovana sredstva za zaštitu od požara.

Instalacioni kablovi bez halogena stvaraju samo malu količinu dima i ne šire vatru pojedinačno ili u snopovima. Ovi kablovi su pogodni za sve instalacije i posebno ih treba koristiti u područjima u kojima ima puno ljudi i koje je teško evakuisati. Tu spadaju bolnice, dnevni centri, restorani, škole, starački domovi, javne zgrade i svi pravci za vanredne izlaske.

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 1x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0.8

Instalacioni telekomunikacioni kabl sa izolacijom i omotačem od bezhalogenog polimera i statičkim ekranom

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 2x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu

Kabl JY(St)Y 5x2x0,8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Kabl JH(St) 5x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Kabl JY(ST)Y 1x2x0.6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Kabl JY(ST)Y 2x2x0.8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Kabl JY(ST) 3x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Kabl JH(ST)H 2*2*0,6

Kataloški broj: 5313
Detaljnije


Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 1x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu
Kataloški broj: 4955
Detaljnije

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0.8

Instalacioni telekomunikacioni kabl sa izolacijom i omotačem od bezhalogenog polimera i statičkim ekranom
Kataloški broj: 3466
Detaljnije

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 2x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu
Kataloški broj: 3306
Detaljnije

Kabl JY(St)Y 5x2x0,8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 4614
Detaljnije

Kabl JH(St) 5x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 4256
Detaljnije

Kabl JY(ST)Y 1x2x0.6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 3357
Detaljnije

JY(ST) 2x2x0,6

Kataloški broj: 2928
Detaljnije

Kabl JY(ST)Y 2x2x0.8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 2929
Detaljnije

Kabl JY(ST) 3x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 2997
Detaljnije