Instalacioni vod

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 1x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0.8

Instalacioni telekomunikacioni kabl sa izolacijom i omotačem od bezhalogenog polimera i statičkim ekranom

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 2x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu

Kabl JY(St)Y 5x2x0,8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

KABL JH(St) 5x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 1x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu
Kataloški broj: 4955

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(St)H 2x2x0.8

Instalacioni telekomunikacioni kabl sa izolacijom i omotačem od bezhalogenog polimera i statičkim ekranom
Kataloški broj: 3466

Bezhalogeni instalacioni kabl JH(ST)H Fe 180 E90 2x2x0.8

Bezhalogeni instalacioni kabl sa izolacionom izdržljivošću u plamenu
Kataloški broj: 3306

Kabl JY(St)Y 5x2x0,8

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 4614

KABL JH(St) 5x2x0,6

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade.
Kataloški broj: 4256

JY(ST)3x2x0,6

Kataloški broj: 2997