Konvecionalna centrala J408-4

Kataloški broj: 4630
Konvecionalna centrala sa 4 kontrolisane balansirane ulazne zone
(koje se mogu bajpasovati), mogucnosti povezivanja do 30 uredaja na
jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva
nadgledana 24V alarmna izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati
i iskljuciti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem
tatsature panela ili preko racunara (RS-232),
napajanje: 230V AC, mesto za dva akumulatora 12V 7Ah,
dimenzije: 354mm x 280mm x100m

Slični proizvodi