Paradox

307USB

Kataloški broj: 1750
Omogućava vezu između serijskog porta centrale i PC serijskog porta (DB9) ili USB porta(za WinLoad ili BabyWare); Prikaz statusa pomoću 3 LED diode (PC, Panel;iRX/TX); USB port i serijski port (DB-9) na samom uredjaju omogućava komunikaciju između PC i centrale pri maksimalnoj razdaljini od 60 m (200 ft.); Brzina komunikacije do 57,6Kbps (Magellan konzola), 38,4Kbps (EVO), ili do 9,6Kbps komunikacija (Spectra SP, MG5000 i MG5050)

Slični proizvodi