Prateća oprema

DS-1H05-T/E TRANSMITER

Konverter analognog signala u digitalni signal.

PC510E

Manja metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 205x230x76mm

PC5003C

Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 279x294x76mm

PS3020

Napojna ploča snage 3A

PS1520

Napojna ploča snage 1,5A

T1

Tamper prekidač za metalne kutije

DS-1H05-T/E TRANSMITER

Konverter analognog signala u digitalni signal.
Kataloški broj: 5673

PC510E

Manja metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 205x230x76mm
Kataloški broj: 4505

PC5003C

Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 279x294x76mm
Kataloški broj: 4504

PS3020

Napojna ploča snage 3A
Kataloški broj: 4513

PS1520

Napojna ploča snage 1,5A
Kataloški broj: 4512

T1

Tamper prekidač za metalne kutije
Kataloški broj: 4506