Softver EVO

NEWSEC

NEW-SEC (verzija za “security” funkcije, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO...

NEWACC

NEW-ACC (verzija za “security” i za kontrolu pristupa, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava...

NEWSEC

NEW-SEC (verzija za “security” funkcije, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava korisnika za EVO...
Kataloški broj: 130584
Detaljnije

NEWACC

NEW-ACC (verzija za “security” i za kontrolu pristupa, NEware korisničke aplikacije), Programiranje pristupnih kodova i kreiranje svih prava...
Kataloški broj: 130585
Detaljnije