Telefonski kablovi i prateća oprema

Telefonski kablovi i prateća oprema

Telefonski kabl je način vođenog prenosa za vašu telefonsku liniju. To znači da deluje kao fizički put za prenos elektromagnetnih talasa i prenošenje informacija od tačke do tačke. To se vrši pomoću provodljivog materijala kao što je bakarno ožičenje. Telefonski kablovi su obloženi zaštitnim materijalom kao što je PVC kako bi se žice zaštitile od vlage i oštećenja.

Telefonski kabl se može koristiti za sve vrste komunikacija. Oni se nalaze unutar audio i TV opreme, kao i u računarskim i telefonskim mrežama. Optički kablovi su naprednija verzija telefonskih kablova.

Telefonski adapter 1M/2Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 4 ženska konektora.

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.

Telefonski adapter 1M/2Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 2 ženska konektora.

Telefonski adapter 1Ž/1Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 ženskog na 1 ženski konektor.

Telefonski nalepak 1/2 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor

Telefonski nalepak 1/1 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor

Telefonski konektor 6P/4C

Telefonski konektor RJ45.

Telefonski kabl 4C (beli)

CCS, pakovanje 100m,bunt, beli

Telefonski kabl 4C (crni)

CCS, pakovanje 100m, bunt, sivi


Telefonski adapter 1M/2Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 4 ženska konektora.
Kataloški broj: 1008
Detaljnije

Telefonski adapter 1M/3Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 3 ženska konektora.
Kataloški broj: 0111
Detaljnije

Telefonski adapter 1M/2Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 muškog na 2 ženska konektora.
Kataloški broj: 0110
Detaljnije

Telefonski adapter 1Ž/1Ž 6P/4C

Telefonski adapter sa 1 ženskog na 1 ženski konektor.
Kataloški broj: 0112
Detaljnije

Telefonski nalepak 1/2 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor
Kataloški broj: 0069
Detaljnije

Telefonski nalepak 1/1 6P/4C

Telefonski adapter sa kabla na konektor
Kataloški broj: 0068
Detaljnije

Telefonski konektor 6P/4C

Telefonski konektor RJ45.
Kataloški broj: 0066
Detaljnije

Telefonski kabl 4C (beli)

CCS, pakovanje 100m,bunt, beli
Kataloški broj: 0010
Detaljnije

Telefonski kabl 4C (crni)

CCS, pakovanje 100m, bunt, sivi
Kataloški broj: 0009
Detaljnije