TV antene

TV antene

Sobne TV antene, spoljne TV antene UHF i VHF, Loge 3, Češke antene, pojačavači za aluminijumske antene.