Antenall

Svičer metalni 1/2, RF konektor

Kataloški broj: 0046

2 ulaza 1 izlaz.