DSC

DSC

DSC (Digital Security Controls) je svetski lider u inovativnoj sigurnosti. Od početaka kompanije, eksperti u DSC su krčili put.

KIT04-1WENG

Alarmna centrala PC1404 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1404RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC585 KIT

Alarmna centrala PC585NKZW u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC1616EH

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom.

PC1616E7H

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 i metalnom kutijom.

PC1864NKEH

Alarmna centrala PC1864 Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.

PK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA.

PK5500E1H1

LCD šifrator sa tekstualnim ispisom u dve linije.

RFK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA i RF prijemnikom na 433MHz.

LC100PI

Digitalni PIR detektor pokreta sa Quad elementom

LC102PIGBS

Kombinovani quad PIR detektor i detektor loma stakla

LC103PIMSK

Dualni detektor sa PIR i MW tehnologijom

LC104PIMW

Detektor dualne tehnologije koji kobinuje IR i mikrotalasnu detekciju, (raspon detekcije do 15.2m (90°), Napajanje 8,2-16 Vdc

KIT04-1WENG

Alarmna centrala PC1404 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1404RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC585 KIT

Alarmna centrala PC585NKZW u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i manjom metalnom kutijom (PC510E).

PC1616EH

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PC1555RKZ i metalnom kutijom.

PC1616E7H

Alarmna centrala PC1616 Power serije u kompletu sa tastaturom PK5501 i metalnom kutijom.

PC1864NKEH

Alarmna centrala PC1864 Power serije u kompletu sa metalnom kutijom.

PK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA.

PK5500E1H1

LCD šifrator sa tekstualnim ispisom u dve linije.

RFK5501E1H

LCD šifrator sa IKONAMA i RF prijemnikom na 433MHz.

LC100PI

Digitalni PIR detektor pokreta sa Quad elementom

LC102PIGBS

Kombinovani quad PIR detektor i detektor loma stakla

LC103PIMSK

Dualni detektor sa PIR i MW tehnologijom

LC104PIMW

Detektor dualne tehnologije koji kobinuje IR i mikrotalasnu detekciju, (raspon detekcije do 15.2m (90°), Napajanje 8,2-16 Vdc