Fireclass

Fireclass

FireClass je revolucionarna nova klasa komercijalnih proizvoda za detektovanje požara. Sastoji se od širokog spektra potpuno odobrenih kvalitetnih proizvoda dizajniranih i proizvedenih u Evropi, FireClass je dizajniran da se dopadne krajnjem korisniku i instalateru.

Konvecionalna centrala J408-2

Konvecionalna centrala sa 2 kontrolisane balansirane ulazne zone

Konvecionalni opticki detektor požara FC601P-NL

Konvecionalni opticki detektor požara

Konvecionalni termicki detektor požara FC601H-R-NL

Konvecionalni termicki detektor požara

Konvecionalni opticko-termicki detektor požara FC601PH-NL

Konvecionalni opticko-termicki detektor požara

Paralelni indikator RILED-WRR

Paralelni indikator sa led lampicama

Displej modul J400-LCD

Displej modul (za J424 i J400-REP), LCD displej sa pozadinskimosveteljenjem

Konvecionalna protivpožarna sirena D-115

Konvecionalna protivpožarna sirena

Konvecionalna protivpožarna sirena H201

Konvecionalna protivpožarna sirena

Konvecionalna protivpožarna sirena HS201

Konvecionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom

Alat za adresiranje adresabilnih elemenata FC490ST

Alat za adresiranje adresabilnih elemenata

Konvecionalna centrala J408-2

Konvecionalna centrala sa 2 kontrolisane balansirane ulazne zone

Konvecionalni opticki detektor požara FC601P-NL

Konvecionalni opticki detektor požara

Konvecionalni termicki detektor požara FC601H-R-NL

Konvecionalni termicki detektor požara

Konvecionalni opticko-termicki detektor požara FC601PH-NL

Konvecionalni opticko-termicki detektor požara


Paralelni indikator RILED-WRR

Paralelni indikator sa led lampicama

Displej modul J400-LCD

Displej modul (za J424 i J400-REP), LCD displej sa pozadinskimosveteljenjem

Konvecionalna protivpožarna sirena D-115

Konvecionalna protivpožarna sirena

Konvecionalna protivpožarna sirena H201

Konvecionalna protivpožarna sirena

Konvecionalna protivpožarna sirena HS201

Konvecionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom

Alat za adresiranje adresabilnih elemenata FC490ST

Alat za adresiranje adresabilnih elemenata