Zvučnički kablovi

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 R/B

CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x1.50 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x1.50 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x2.50 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x2.50 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x4.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x4.00 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 R/B

CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni
Kataloški broj: 76

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 740

Zvučnički kabl 2x0.75 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 371

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 741

Zvučnički kabl 2x1.00 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 15

Zvučnički kabl 2x1.50 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 742

Zvučnički kabl 2x1.50 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 16

Zvučnički kabl 2x2.50 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 743

Zvučnički kabl 2x2.50 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 17

Zvučnički kabl 2x4.00 mm2 transparentni CCA

CCA, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 744

Zvučnički kabl 2x4.00 mm2 transparentni Cu

CU, pakovanje 100m, bunt, transparentni
Kataloški broj: 18