Ko može da postavi sigurnosnu kameru i da li je za to potrebna dozvola?

Mar 27, 2023

Sigurnosne kamere doprinose većoj bezbednosti, ali to ne znači da svako ko se oseća ugroženim može da postavi video nadzor na svojoj kapiji, u dvorištu, ispred ulaza u zgradu, na prozoru…

Pročitaj više

Kako da se najefikasnije zaštitite od požara?

Mar 27, 2023

Fireclass sistemi detekcije i dojave požara su kvalitetno i pouzdano rešenje za sve vrste projekata zaštite od požara. Svojim renomeom poseduju jednako dobre opcije u adresabilnom i konvencionalnom obliku.

Pročitaj više

Za šta se najviše koriste termalne kamere?

Mar 27, 2023

Termalne kamere se nazivaju još termovizijskim ili infracrvenim kamerama pošto u nevidljivim uslovima za ljudsko oko prate termalne tragove i obrise i predstavljaju ih na slikama ili snimcima kao izvore topline.

Pročitaj više