IP - Kamere

IP - Kamere

Kamera sa Internet protokolom, ili IP kamera, je vrsta digitalne video kamere koja prima kontrolne podatke i šalje grafičke podatke putem Interneta. Obično se koriste za nadzor. Za razliku od analognih kamera sa zatvorenim krugom (CCTV), one ne zahtevaju lokalni uređaj za snimanje, već samo lokalnu mrežu. Većina IP kamera su veb kamere, ali izraz IP kamera ili mrežna kamera obično se odnosi samo na one koje se koriste za nadzor i kojima se može direktno pristupiti putem mrežne veze.

Nekim IP kamerama potrebna je podrška centralnog mrežnog snimača (NVR) za upravljanje snimanjem, video i alarmom. Drugi su u mogućnosti da rade decentralizovano bez potrebe za NVR-om, jer kamera može direktno da snima na bilo koji lokalni ili udaljeni medijum za skladištenje podataka. Prva centralizovana IP kamera bila je Axis Neteye 200, koju je 1996. objavila kompanija Axis Communications.