Moduli za komunikaciju MG

PCS265LTE

Modul za komunikaciju

SECURECOM GSM

2 različita režima rada u jednom uređaju

VOX OUT

Samostalni GSM komunikator,

ANTKIT

Kabl produženje ekstenzije za GPRS14.

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...

PMC5

Sadrži USB konektor za učitavanje i iščitavanje podataka sistema na računarkoristeći WinLoad aplikaciju; Prekidač za zabranu modifikacije i...

HUB2

Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G

307USB

Omogućava vezu između serijskog porta centrale i PC serijskog porta (DB9) ili USB porta(za WinLoad ili BabyWare); Prikaz statusa pomoću 3 LED diode...


PCS265LTE

Modul za komunikaciju
Kataloški broj: 6589
Detaljnije

SECURECOM GSM

2 različita režima rada u jednom uređaju
Kataloški broj: 4203
Detaljnije

VOX OUT

Samostalni GSM komunikator,
Kataloški broj: 3289
Detaljnije

ANTKIT

Kabl produženje ekstenzije za GPRS14.
Kataloški broj: 3188
Detaljnije

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...
Kataloški broj: 1961
Detaljnije

PMC5

Sadrži USB konektor za učitavanje i iščitavanje podataka sistema na računarkoristeći WinLoad aplikaciju; Prekidač za zabranu modifikacije i...
Kataloški broj: 1985
Detaljnije

HUB2

Hub and Bus Isolator sa 2 izlaza , u metalnoj kutiji 20cmx25.5cmx7.6cm (8
Kataloški broj: 2789
Detaljnije

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...
Kataloški broj: 3004
Detaljnije

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...
Kataloški broj: 3005
Detaljnije

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G
Kataloški broj: 3021
Detaljnije

307USB

Omogućava vezu između serijskog porta centrale i PC serijskog porta (DB9) ili USB porta(za WinLoad ili BabyWare); Prikaz statusa pomoću 3 LED diode...
Kataloški broj: 1750
Detaljnije