MODULI ZA KOMUNIKACIJU

PCS265LTE

Modul za komunikaciju

CV4USB

Komplet - veza do 300m od al. Centrale do kompjutera sa dva RS 232 konvertora.

VOX OUT

Samostalni GSM komunikator,

GD - 04k

Univerzalni GSM/GPSR komunikator sa mogućnošću daljinske kontrole

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G

VDMP3

Glasovni komunikator, Mogućnost pozivanja do 5 personalnih telefonskih brojeva(8 za EVO centrale) za dojavu provale, panik ili požarneuzbune...

PCS265LTE

Modul za komunikaciju
Kataloški broj: 6589
Detaljnije

CV4USB

Komplet - veza do 300m od al. Centrale do kompjutera sa dva RS 232 konvertora.
Kataloški broj: 4194
Detaljnije

VOX OUT

Samostalni GSM komunikator,
Kataloški broj: 3289
Detaljnije

GD - 04k

Univerzalni GSM/GPSR komunikator sa mogućnošću daljinske kontrole
Kataloški broj: 4065
Detaljnije

PCS250

GPRS/GSM komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8...
Kataloški broj: 1961
Detaljnije

PCS250G

GPRS komunikacioni modul šalje dogadjaje ka IPR512, GPRS/IP prijemniku ili IPRS-7 IP/GPRS softverskom prijemniku. Šalje izveštaje na do 8 telefonskih...
Kataloški broj: 3004
Detaljnije

IP150+

Internet modul, podržava SSL protocol za slanje e-mailova preko šifrovane internet komunikacije. Dva ugrađena I/O ulaz/izlaza, koji mogu da se...
Kataloški broj: 3005
Detaljnije

COMCABLE

Kabl za direktnu serijsku vezu IP150 sa serijskim ulazom PCS250/PCS250G
Kataloški broj: 3021
Detaljnije

VDMP3

Glasovni komunikator, Mogućnost pozivanja do 5 personalnih telefonskih brojeva(8 za EVO centrale) za dojavu provale, panik ili požarneuzbune...
Kataloški broj: 1755
Detaljnije