Konvencionalni sistemi

Konvencionalni sistemi

Konvencionalni paneli su postojali još od kada je elektronika postala dovoljno mala da ih učini održivim. Koriste se na manjim lokacijama kao što su male škole, prodavnice, restorani i apartmani.

Uobičajeni sistem koristi jedan ili više pokretačkih kola, povezanih na senzore (uređaje za pokretanje) koji su paralelno ožičeni. Ovi senzori osmišljeni su tako da smanje otpor kola kada uticaj okoline na bilo kom senzoru pređe zadati prag. U konvencionalnom sistemu gustina informacija je ograničena na broj tako korišćenih kola.