Konvencionalni sistemi

Konvencionalni sistemi

Konvencionalni paneli su postojali još od kada je elektronika postala dovoljno mala da ih učini održivim. Koriste se na manjim lokacijama kao što su male škole, prodavnice, restorani i apartmani.

Uobičajeni sistem koristi jedan ili više pokretačkih kola, povezanih na senzore (uređaje za pokretanje) koji su paralelno ožičeni. Ovi senzori osmišljeni su tako da smanje otpor kola kada uticaj okoline na bilo kom senzoru pređe zadati prag. U konvencionalnom sistemu gustina informacija je ograničena na broj tako korišćenih kola.

Konvencionalne centrale


Konvencionalne centrale predstavljaju srce svakog sigurnosnog sistema, koja koordinišu i kontrolišu sve komponente u objektu. Ovi uređaji obezbeđuju brzu reakciju u slučaju detekcije opasnosti, pružajući zaštitu ljudima i imovini.

Konvencionalni detektori


Konvencionalni detektori su ključni element sigurnosnih sistema koji obezbeđuju rano otkrivanje potencijalnih opasnosti, poput požara ili prisustva dima. Ovi pouzdani uređaji su esencijalni za zaštitu ljudi i imovine u različitim okruženjima.

Konvencionalni paralelni indikatori


Konvencionalni paralelni indikatori su ključni alati u preciznoj industriji koji omogućavaju tačno merenje paralelnosti između površina. Ovi uređaji pružaju neophodnu preciznost u procesima proizvodnje, obezbeđujući visok kvalitet i performanse proizvoda.

Konvencionalni moduli


Konvencionalni moduli predstavljaju esencijalnu komponentu svakog sigurnosnog sistema koji se oslanja na tradicionalne metode detekcije i signalizacije. Ovi moduli omogućavaju precizno lociranje i reagovanje na potencijalne opasnosti u prostoru.

Konvencionalne sirene


Konvencionalne sirene su klasično, ali izuzetno efikasno sredstvo za upozoravanje na hitne situacije. Ovi zvučni uređaji pružaju jasan i prepoznatljiv signal koji odmah privlači pažnju i obaveštava ljude o potencijalno opasnoj situaciji.