KUĆIŠTA I NOSAČI

UIA1000 Smart Bar

Smart Bar za Uniview snimače

TR-JB05-A-IN

Nosač za mini bullet kamere

TR-JB07-D-IN

Nosač za kamere serije IPC23XX/222X, IPC74X i IPC252/26X

TR-JB03-G-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC32x i IPC31x

TR-JB04-C-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC323X

TR-JB03-H-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC363X Series, IPC36XXS/E i 4MP fisheye

TR-JB05-B-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC21XX

TR-JB07/WM03-G-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC36XXL

TR-JB07/WM04-B-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC323x seriju dome kamera

TR-JB07/WM03-F-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC363X i IPC36XXS/E

TR-WE45-IN

Zidni Nosač za PTZ kamere

Plafonski nosač za PTZ kamere

Plafonski nosač za PTZ kamere

UIA1000 Smart Bar

Smart Bar za Uniview snimače
Kataloški broj: 5877

TR-JB05-A-IN

Nosač za mini bullet kamere
Kataloški broj: 5871

TR-JB07-D-IN

Nosač za kamere serije IPC23XX/222X, IPC74X i IPC252/26X
Kataloški broj: 5858

TR-JB03-G-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC32x i IPC31x
Kataloški broj: 5879

TR-JB04-C-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC323X
Kataloški broj: 5880

TR-JB03-H-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC363X Series, IPC36XXS/E i 4MP fisheye
Kataloški broj: 5878

TR-JB05-B-IN

Nosač za Dome kamere serije IPC21XX
Kataloški broj: 5861

TR-JB07/WM03-G-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC36XXL
Kataloški broj: 5855

TR-JB07/WM04-B-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC323x seriju dome kamera
Kataloški broj: 5867

TR-JB07/WM03-F-IN

Zidni Nosač za Dome kamere serije IPC363X i IPC36XXS/E
Kataloški broj: 5870

TR-WE45-IN

Zidni Nosač za PTZ kamere
Kataloški broj: 5868

Plafonski nosač za PTZ kamere

Plafonski nosač za PTZ kamere
Kataloški broj: 5866