Adresabilni ručni javljači

FC421CP

Adresabilni ručni javljač za spoljnju montažu.

FC420H COVER

Providni plastični poklopac ručnog javljača FC420CP.

FC421CP

Adresabilni ručni javljač za spoljnju montažu.
Kataloški broj: 5059

FC420H COVER

Providni plastični poklopac ručnog javljača FC420CP.
Kataloški broj: 5060

Adresabilni rucni javljač FC420CP-I

Adresabilni rucni javljac
Kataloški broj: 4650