Nazidni zvučnici

ANSEC SPK22P

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu sa regulacijom snage

ANSEC SPK22P

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu sa regulacijom snage
Kataloški broj: 5842

ANSEC SPK20

Kataloški broj: 4941

ANSEC SPK21

Kataloški broj: 4942

ANSEC SPK22

Kataloški broj: 4943

ANSEC SPK23

Kataloški broj: 4944