Nazidni zvučnici

ANSEC SPK22P

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu sa regulacijom snage

ANSEC SPK20

Nazidni zvučnik 10W, za unutrašnju montažu

ANSEC SPK21

Nazidni zvučnik 20W, za unutrašnju montažu

ANSEC SPK22

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu

ANSEC SPK23

Nazidni zvučnik 40W, za unutrašnju montažu

ANSEC SPK22P

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu sa regulacijom snage
Kataloški broj: 5842
Detaljnije

ANSEC SPK20

Nazidni zvučnik 10W, za unutrašnju montažu
Kataloški broj: 4941
Detaljnije

ANSEC SPK21

Nazidni zvučnik 20W, za unutrašnju montažu
Kataloški broj: 4942
Detaljnije

ANSEC SPK22

Nazidni zvučnik 30W, za unutrašnju montažu
Kataloški broj: 4943
Detaljnije

ANSEC SPK23

Nazidni zvučnik 40W, za unutrašnju montažu
Kataloški broj: 4944
Detaljnije