COMMSPACE

COMMSPACE

CommSpace Cable je vrhunski proizvođač koji se specijalizuje za proizvodnju koaksijalnih i drugih kablova visokih performansi i kvaliteta. CommSpace posvećen je tome da vama, mušteriji, pruži pouzdano, sveobuhvatno rešenje kod komunikacionih kablova koristeći fleksibilni dizajn, preciznost u proizvodnji, kvalitetnu inspekciju, snažnu logistiku i podršku na terenu.