Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi

Adresabilni paneli protivpožarnih alarma obično su mnogo napredniji od klasičnih uređaja, sa većim stepenom fleksibilnosti programiranja i detektovanjem jedne tačke. Mnogi proizvođači predstavili su adresne panele protivpožarnih alarma tokom procvata mikrokontrolera sredinom osamdesetih.

Inteligentni sistemi za dojavu požara dizajnirani su za fleksibilnost pomoću prilagođenog programiranja specifičnog za svaku aplikaciju. Namenski izlazi logički se kontrolišu ulazima na osnovu napisane programske matrice. Oni mogu da podržavaju više krugova signala (SLC) gde je svakom uređaju na SLC dodeljena jedinstvena identifikacija koja se zove adresa. U većini slučajeva broj uređaja na SLC-u može biti od jedan do nekoliko stotina i varira u broju detektora i modula zajedno. Svaki uređaj neprestano komunicira sa upravljačkom pločom preko mikroprocesorske tehnologije kako bi izveštavao o svom statusu na SLC-u. U roku od nekoliko sekundi na kontrolnoj tabli se pokreću alarmi, nadzorni uslovi i problemi sa greškama i prikazuje se tačna lokacija događaja.