Detektori-Paradox

Detektori-Paradox

Od spoljnih digitalnih detektora pokreta, prilagođenih kućnim ljubimcima, do analognih detektora pokreta, serija Paradox detektora pokreta kombinuje napredne funkcije i patentirane tehnologije za obezbeđivanje visokog nivoa detekcije i lažne prevencije alarma. Bez obzira na primenu, postoji Paradox detektor pokreta koji će odgovarati vašim potrebama i nadmašiti vaša očekivanja.

Njihovi digitalni detektori pokreta, razvijeni za primenu kod visoke bezbednosti, izvode direktnu analognu u digitalnu transformaciju signala PIR senzora koristeći moćni, brzi mikroprocesorski digitalni IC. Tada softverski vođeni proces pretvara, pojačava i obrađuje signal niskog nivoa senzora u digitalnom domenu bez ikakvog analognog kola (bez zasićenja, gubitka podataka i buke). Ova jedinstvena tehnologija omogućava veću tačnost, pouzdanost i superiorni imunitet na lažni alarm.

Njihova patentirana automatska obrada impulsa signala pretvara energiju signala u impulsni izlaz da bi utvrdila da li progresija otkrivene pojave odgovara stanju alarma. Energija iz signala se meri i čuva u memoriji dok se ne dostigne minimalni nivo. Tada procesor odbija signale koji ne zadovoljavaju njegove specifikacije za generisanje alarma.