Detektori-Paradox

Detektori-Paradox

Od spoljnih digitalnih detektora pokreta, prilagođenih kućnim ljubimcima, do analognih detektora pokreta, serija Paradox detektora pokreta kombinuje napredne funkcije i patentirane tehnologije za obezbeđivanje visokog nivoa detekcije i lažne prevencije alarma. Bez obzira na primenu, postoji Paradox detektor pokreta koji će odgovarati vašim potrebama i nadmašiti vaša očekivanja.

Njihovi digitalni detektori pokreta, razvijeni za primenu kod visoke bezbednosti, izvode direktnu analognu u digitalnu transformaciju signala PIR senzora koristeći moćni, brzi mikroprocesorski digitalni IC. Tada softverski vođeni proces pretvara, pojačava i obrađuje signal niskog nivoa senzora u digitalnom domenu bez ikakvog analognog kola (bez zasićenja, gubitka podataka i buke). Ova jedinstvena tehnologija omogućava veću tačnost, pouzdanost i superiorni imunitet na lažni alarm.

Njihova patentirana automatska obrada impulsa signala pretvara energiju signala u impulsni izlaz da bi utvrdila da li progresija otkrivene pojave odgovara stanju alarma. Energija iz signala se meri i čuva u memoriji dok se ne dostigne minimalni nivo. Tada procesor odbija signale koji ne zadovoljavaju njegove specifikacije za generisanje alarma.

Digitalni senzori


Paradox digitalni senzori predstavljaju vrhunsku tehnologiju u oblasti sigurnosnih sistema. Ovi senzori su dizajnirani da pruže visok nivo preciznosti i pouzdanosti u detekciji pokreta i drugih potencijalno opasnih situacija.

Analogni senzori za detekciju pokreta


Analogni senzori za detekciju pokreta predstavljaju ključnu komponentu u sigurnosnim sistemima, omogućavajući visoko precizno otkrivanje bilo kakvih nepravilnosti u prostoru. Ovi senzori pomažu u zaštiti vašeg doma, poslovnog prostora ili objekta.

Akustični detektori i prateća oprema


Akustični detektori i prateća oprema predstavljaju ključne komponente u sigurnosnim sistemima, pružajući dodatni nivo zaštite za vaš prostor. Ovi uređaji koriste zvuk i akustične signale kako bi detektovali nepravilnosti i potencijalne pretnje.

Seizmički detektori i prateća oprema


Seizmički detektori i prateća oprema predstavljaju esencijalnu liniju odbrane u vašem sigurnosnom arsenalu. Ovi sofisticirani uređaji detektuju specifične vibracije i pokrete koji mogu ukazivati na neovlašćeni pristup ili nepravilnosti u prostoru.

Spoljni detektori i prateća oprema


Spoljni detektori i prateća oprema predstavljaju prvu liniju odbrane vašeg prostora od potencijalnih pretnji. Ovi visoko sofisticirani uređaji omogućavaju detekciju neovlašćenog pristupa i aktivnosti na otvorenom prostoru oko vašeg objekta.

Specijalni detektori i prateća oprema


Specijalni detektori i prateća oprema su ključni elementi u visoko prilagodljivim sigurnosnim sistemima, dizajnirani da detektuju specifične vrste pretnji ili situacija. Ovi sofisticirani uređaji pružaju dodatni nivo zaštite i sigurnosti vašeg prostora.

Infracrvene barijere za spoljnu montažu


Infracrvene barijere za spoljnu montažu predstavljaju visoko efikasan način zaštite vašeg okruženja od neovlašćenog pristupa ili aktivnosti. Ovi sofisticirani uređaji koriste infracrvene zrake za detekciju prepreka u prostoru, pružajući vam nevidljivu, ali izuzetno efikasnu sigurnosnu barijeru.

CQR - Magnetni kontakti


CQR magnetni kontakti postavljaju standarde u domenu sigurnosne zaštite prostora. Ovi visokokvalitetni uređaji pružaju neprekidnu zaštitu od neovlašćenog pristupa, omogućavajući vam da budete uvek korak ispred potencijalnih pretnji.