UNUTRAŠNJE SIRENE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM

DS-PS1-I-WE (plava indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

DS-PS1-I-WE (crvena indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

DS-PS1-I-WE (plava indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.
Kataloški broj: 6970
Detaljnije

DS-PS1-I-WE (crvena indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.
Kataloški broj: 6701
Detaljnije