Seizmički detektori

SHOCK01

Seizmički senzor koji detektuje mehaničke napade kao što su (udar čekićem, bušenje, hidraulička pomeranja...)

SHOCK01

Seizmički senzor koji detektuje mehaničke napade kao što su (udar čekićem, bušenje, hidraulička pomeranja...)
Kataloški broj: 4497