Akumulatori

Akumulatori

Akumulatori su skup jedne ili više ćelija čije hemijske reakcije stvaraju protok elektrona u kolu. Svi akumulatori sastoje se od tri osnovne komponente: anoda ('-' strana), katoda ('+' strana) i neka vrsta elektrolita (supstanca koja hemijski reaguje s anodom i katodom).

Akumulatori se sastoje od tri osnovne komponente: anode, katode i elektrolita. Često se koristi separator da se spreči dodirivanje anode i katode, ako elektrolit nije dovoljan. Da bi se ove komponente skladištile, akumulatori obično imaju neku vrstu kućišta.

Akumulator 12V/4,5Ah

12V/4,5Ah
Kataloški broj: 7853
Detaljnije

Akumulator UXL9-12 12V/9AH

UXL9-12 12V/9AH
Kataloški broj: 7846
Detaljnije

Akumulator 4.5Ah/4V

Idealna za ugradnju u digitalnim električnim vagama
Kataloški broj: 6618
Detaljnije

Akumulator 9Ah/12V

Akumulator 12V/9Ah
Kataloški broj: 5554
Detaljnije

Akumulator 26Ah/12V

Akumulator 12V/26Ah
Kataloški broj: 5384
Detaljnije

Akumulator 2.4Ah/12V

Kataloški broj: 1737
Detaljnije

Akumulator 1.3Ah/12V

Kataloški broj: 1746
Detaljnije

Akumulator 7Ah/12V

Kataloški broj: 1846
Detaljnije

Akumulator 12Ah/12V

Kataloški broj: 3775
Detaljnije

Akumulator 18Ah/12V

Kataloški broj: 4400
Detaljnije

Akumulator 1,3Ah/6V

Kataloški broj: 4401
Detaljnije

Akumulator 4,5Ah/6V

Kataloški broj: 4402
Detaljnije