Akumulatori

Akumulatori

Akumulatori su skup jedne ili više ćelija čije hemijske reakcije stvaraju protok elektrona u kolu. Svi akumulatori sastoje se od tri osnovne komponente: anoda ('-' strana), katoda ('+' strana) i neka vrsta elektrolita (supstanca koja hemijski reaguje s anodom i katodom).

Akumulatori se sastoje od tri osnovne komponente: anode, katode i elektrolita. Često se koristi separator da se spreči dodirivanje anode i katode, ako elektrolit nije dovoljan. Da bi se ove komponente skladištile, akumulatori obično imaju neku vrstu kućišta. Akumulator za digitalnu vagu.