Rampe i motori za kapije

Rampe i motori za kapije

Upravljači kapija su mehanički uređaji koji se koriste za otvaranje i zatvaranje kapija, a najčešće se nalaze na kraju kolovoza. Ovi upravljači dolaze u mnogim oblicima, uključujući hidraulične, elektromagnetske ili solarne panele. Mogu se programirati da se koriste ručno ili putem bežičnog predajnika, oba dizajnirana za krilne ili klizne kapije.

Tip i rad sistema zavisiće od veličine i tipa kapije koja se koristi. Postoji mnogo različitih sistema kapija i dolaze u različitim dimenzijama.