Podnožja detektora

FC490VA

Alat za podešavanje zvuka na osnovama sa integrisanom sirenom (FC430SB).

FC4B-EM

Univerzalna plastična dozna za podnožja detektora

4B-DHM

Podnozje za montazu u vlaznom okruzenju za FC460 seriju adresabilnih detektora

FC430LPASB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FC430LPSB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FC430SAB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FCMUB-RV

Univerzalno relejno podnožje

FC4B-I

Adresabilno podnožje sa izolatorom petlje

FC430SAM

AdresabilnI modul za zvučnu bazu. Služi da se koristi sa zvučnom bazom FC430SB, kako bi centrala mogla da komunicira i upravlja bazom bez senzora

FC490VA

Alat za podešavanje zvuka na osnovama sa integrisanom sirenom (FC430SB).
Kataloški broj: 5546
Detaljnije

FC4B-EM

Univerzalna plastična dozna za podnožja detektora
Kataloški broj: 5065
Detaljnije

4B-DHM

Podnozje za montazu u vlaznom okruzenju za FC460 seriju adresabilnih detektora
Kataloški broj: 5082
Detaljnije

FC5BEX

5
Kataloški broj: 5089
Detaljnije

FC430LPASB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5063
Detaljnije

FC430LPSB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5062
Detaljnije

FC430SAB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5061
Detaljnije

FCMUB-RV

Univerzalno relejno podnožje
Kataloški broj: 4654
Detaljnije

FC4B-I

Adresabilno podnožje sa izolatorom petlje
Kataloški broj: 4656
Detaljnije

FC430SAM

AdresabilnI modul za zvučnu bazu. Služi da se koristi sa zvučnom bazom FC430SB, kako bi centrala mogla da komunicira i upravlja bazom bez senzora
Kataloški broj: 4983
Detaljnije