Podnožja detektora

FC490VA

Alat za podešavanje zvuka na osnovama sa integrisanom sirenom (FC430SB).

FC4B-EM

Univerzalna plastična dozna za podnožja detektora

4B-DHM

Podnozje za montazu u vlaznom okruzenju za FC460 seriju adresabilnih detektora

5BEX

5" univerzalno podnožje EX serije

FC430LPASB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FC430LPSB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FC430SB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom

FC430SAM

AdresabilnI modul za zvučnu bazu. Služi da se koristi sa zvučnom bazom FC430SB, kako bi centrala mogla da komunicira i upravlja bazom bez senzora

FC490VA

Alat za podešavanje zvuka na osnovama sa integrisanom sirenom (FC430SB).
Kataloški broj: 5546
Detaljnije

FC4B-EM

Univerzalna plastična dozna za podnožja detektora
Kataloški broj: 5065
Detaljnije

4B-DHM

Podnozje za montazu u vlaznom okruzenju za FC460 seriju adresabilnih detektora
Kataloški broj: 5082
Detaljnije

5BEX

5" univerzalno podnožje EX serije
Kataloški broj: 5089
Detaljnije

FC430LPASB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5063
Detaljnije

FC430LPSB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5062
Detaljnije

FC430SB

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom
Kataloški broj: 5061
DetaljnijeFC430SAM

AdresabilnI modul za zvučnu bazu. Služi da se koristi sa zvučnom bazom FC430SB, kako bi centrala mogla da komunicira i upravlja bazom bez senzora
Kataloški broj: 4983
Detaljnije