Spoljni detektori

ATSUNR60-TS

Atsumi Barijere dometa do 60M, stabilan rad bez lažnih alarma, stvara vrlo oštar snop i doprinosi postizanju visokih radnih karakteristika

ATSUNR90-TS

Atsumi Barijere dometa do 90M, stabilan rad bez lažnih alarma, stvara vrlo oštar snop i doprinosi postizanju visokih radnih karakteristika.

ATSUNR60-TS

Atsumi Barijere dometa do 60M, stabilan rad bez lažnih alarma, stvara vrlo oštar snop i doprinosi postizanju visokih radnih karakteristika
Kataloški broj: 4493

ATSUNR90-TS

Atsumi Barijere dometa do 90M, stabilan rad bez lažnih alarma, stvara vrlo oštar snop i doprinosi postizanju visokih radnih karakteristika.
Kataloški broj: 4494