Audio sistemi

Audio sistemi

Audio interfon je komunikacioni uređaj koji omogućava komunikaciju do ulazne tačke. Audio interfoni se obično sastoje od pozivnog mesta na ulazu i slušalice tipa telefona unutar objekta. Interfon se obično može podesiti za otvaranje kapije ili vrata direktno sa slušalice.

Pogledajte ponudu naših audio interfonskih sistema.

8202/1 INTERKOM KIT

Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije

Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskomNaponska jedinica u paketuNačin povezivanja: 4 + n Mogućnost...

Urmet 925/204 tastatura sa 4 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Dvodelna tastatura za uzidnu montažuAluminijumska prednja ploča sa deset tasteraPredviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanjaDimenzije prednje...

Urmet 925/206 tastatura sa 6 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Dvodelna tastatura za uzidnu montažuAluminijumska prednja ploča sa deset tasteraPredviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanjaDimenzije prednje...

8202/1 INTERKOM KIT

Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije
Kataloški broj: 5191
Detaljnije

Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Kataloški broj: 3093
Detaljnije

Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Kataloški broj: 3094
Detaljnije

Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Kataloški broj: 3095
Detaljnije

Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Kataloški broj: 3096
Detaljnije

Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Kataloški broj: 3097
Detaljnije

Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Kataloški broj: 3098
Detaljnije

Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Kataloški broj: 3099
Detaljnije

Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Kataloški broj: 3100
Detaljnije

Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskomNaponska jedinica u paketuNačin povezivanja: 4 + n Mogućnost...
Kataloški broj: 3072
Detaljnije

Urmet 925/204 tastatura sa 4 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Dvodelna tastatura za uzidnu montažuAluminijumska prednja ploča sa deset tasteraPredviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanjaDimenzije prednje...
Kataloški broj: 3116
Detaljnije

Urmet 925/206 tastatura sa 6 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Dvodelna tastatura za uzidnu montažuAluminijumska prednja ploča sa deset tasteraPredviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanjaDimenzije prednje...
Kataloški broj: 3117
Detaljnije