Urmet

Urmet

Urmet je italijanska kompanija koja dizajnira i proizvodi veoma vredne integrisane komunikacione i sigurnosne sisteme za zgrade, kako bi rad instalera učinili lakšim.

Njihovi proizvodi uključuju video sisteme kućnih telefona, kućnu automatizaciju, telefoniju, profesionalne sisteme za detekciju upada, sisteme za video nadzor i detekciju požara, kao i kontrolu pristupa.

Deo su Urmet grupe i kompanija je osnovana preko 80 godina ranije, a sada su najvažniji deo grupe, sa korenima usađenim duboko u teritoriju.

Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskomNaponska jedinica u paketuNačin povezivanja: 4 + n Mogućnost...

Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...

Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/204 tastatura sa 4 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/206 tastatura sa 6 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 925/208 tastatura sa 8 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...

Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskomNaponska jedinica u paketuNačin povezivanja: 4 + n Mogućnost...
Detaljnije

Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Detaljnije

Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Detaljnije

Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table:...
Detaljnije

Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/204 tastatura sa 4 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/206 tastatura sa 6 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije

Urmet 925/208 tastatura sa 8 tastera u dva reda i prostorom za mikrozvučnu jedinicu

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje...
Detaljnije