Konvencionalni detektori

FC701PH

Konvencionalni Optičko-Termodiferencijalni detektor požara

FCFRAY-REFL1

Dodatni reflektor za FCfireray-one

FC701H-R

Konvencionalni termodiferencijalni (Rate-Of-Rise) detektor požara

FC701P

Detektor dima

FC420KEY

Rezervni plastični ključ za resetovanje ručnih javljača FC42x i FCMPC250.

FCPRPLATE1

Metalna ploča za 1 Prizmatični reflektor. Koristi se u kombinaciji sa FCUNIVRBR

FCFLATMPLATE

Metalna ploča za 4 Prizmatična reflektora.

FCUNIVRBR

Univerzalni nosač za Metalnu ploču

MR601TEX

Konvencionalni optički detektor požara, visoke preformanse.

FC611H-F-NL

Konvencionalni termomaksimalni detektor požara

FC601CH-NL

Konvencionalni CO-termički detektor požara

FC701PH

Konvencionalni Optičko-Termodiferencijalni detektor požara
Kataloški broj: 7940
Detaljnije

FCFRAY-REFL1

Dodatni reflektor za FCfireray-one
Kataloški broj: 6866
Detaljnije


FC701H-R

Konvencionalni termodiferencijalni (Rate-Of-Rise) detektor požara
Kataloški broj: 7023
Detaljnije

FC701P

Detektor dima
Kataloški broj: 7003
Detaljnije

FC420KEY

Rezervni plastični ključ za resetovanje ručnih javljača FC42x i FCMPC250.
Kataloški broj: 5799
Detaljnije

FCPRPLATE1

Metalna ploča za 1 Prizmatični reflektor. Koristi se u kombinaciji sa FCUNIVRBR
Kataloški broj: 5093
Detaljnije

FCFLATMPLATE

Metalna ploča za 4 Prizmatična reflektora.
Kataloški broj: 5092
Detaljnije

FCUNIVRBR

Univerzalni nosač za Metalnu ploču
Kataloški broj: 5091
Detaljnije

MR601TEX

Konvencionalni optički detektor požara, visoke preformanse.
Kataloški broj: 5088
Detaljnije

FC611H-F-NL

Konvencionalni termomaksimalni detektor požara
Kataloški broj: 4842
Detaljnije

FC601CH-NL

Konvencionalni CO-termički detektor požara
Kataloški broj: 4730
Detaljnije