Konvencionalni detektori

FC701H-R

Konvencionalni termodiferencijalni (Rate-Of-Rise) detektor požara

FC701P

Detektor dima

FC420KEY

Rezervni plastični ključ za resetovanje ručnih javljača FC42x i FCMPC250.

FCPRPLATE1

Metalna ploča za 1 Prizmatični reflektor. Koristi se u kombinaciji sa FCUNIVRBR

FCFLATMPLATE

Metalna ploča za 4 Prizmatična reflektora.

FCUNIVRBR

Univerzalni nosač za Metalnu ploču

FIRERAY100 BEAM

Idealno za velike prostorije sa visokim plafonima kao što su magacini, fabrička posrojenja, tržni centri, muzeji

FIRERAY50 BEAM

Linijski beam detektor dima i toplote

MR601TEX

Konvencionalni optički detektor požara, visoke preformanse.

FC611H-F-NL

Konvencionalni termomaksimalni detektor požara

FC601CH-NL

Konvencionalni CO-termički detektor požara

FC701H-R

Konvencionalni termodiferencijalni (Rate-Of-Rise) detektor požara
Kataloški broj: 7023
Detaljnije

FC701P

Detektor dima
Kataloški broj: 7003
Detaljnije

FC420KEY

Rezervni plastični ključ za resetovanje ručnih javljača FC42x i FCMPC250.
Kataloški broj: 5799
Detaljnije

FCPRPLATE1

Metalna ploča za 1 Prizmatični reflektor. Koristi se u kombinaciji sa FCUNIVRBR
Kataloški broj: 5093
Detaljnije

FCFLATMPLATE

Metalna ploča za 4 Prizmatična reflektora.
Kataloški broj: 5092
Detaljnije

FCUNIVRBR

Univerzalni nosač za Metalnu ploču
Kataloški broj: 5091
Detaljnije

FIRERAY100 BEAM

Idealno za velike prostorije sa visokim plafonima kao što su magacini, fabrička posrojenja, tržni centri, muzeji
Kataloški broj: 4844
Detaljnije

FIRERAY50 BEAM

Linijski beam detektor dima i toplote
Kataloški broj: 4843
Detaljnije

MR601TEX

Konvencionalni optički detektor požara, visoke preformanse.
Kataloški broj: 5088
Detaljnije

FC611H-F-NL

Konvencionalni termomaksimalni detektor požara
Kataloški broj: 4842
Detaljnije

FC601CH-NL

Konvencionalni CO-termički detektor požara
Kataloški broj: 4730
Detaljnije