Timeworks

Timeworks

Timeworks je kompanija u 100% irskom vlasništvu sa ekspertizom u područjima merenja vremena i prisutnosti, kontroli pristupa i rešenjima za menadžment ljudskih resursa. Njihovi timovi su bili uključeni u implementaciju Bodet sistema širom Irske i Ujedinjenog Kraljevstva preko 20 godina.

TIMEWORKS BASIC

Paket ukljucuje komponente: Status basic I reporter basic. U paket je uključeno 1 terminal licenca I 50 User licenci

TIMEWORKS CLASSIC

Paket uključuje komponente: Status,registar I reporter sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka. U paket je uključeno 1 terminal licenca i 50...

TIMEWORKS BUSINESS

Paket uključuje komponente: Status,registar, reporter plus,corrector i monitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom za...

TIMEWORKS PROFESSIONAL

Paket uključuje komponente: Status,registar,reporter plus,corrector,monitor i visitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom...

TIMEWORKS CORRECTOR

Komponenta koja služi za definisanje automatskih korekcija dogadjaja koji se evidentiraju kao greška u sistemu usled pogrešnog odabira funkcijskih...

TIMEWORKS REPORTER PLUS

Dodatni mesečni izveštaji sa naprednim prikazom,izvodom i karticom za sve zaposlene sa dodatkom automatskog slanja izvestaja putem e-maila

TIMEWORKS MONITOR

Komponenta koja služi za praćenje i izveštavanje svih odstupanja od definisanih radnih obaveza. Automatski na e-mail

TIMEWORKS VISITOR

Evidencija i pravdanje poseta,najave gostiju,realizacija na nivou VIP ili gost posete,izdavanje kartica i izvestaji o svim posetama hronolski po...

TIMEWORKS BASIC

Paket ukljucuje komponente: Status basic I reporter basic. U paket je uključeno 1 terminal licenca I 50 User licenci

TIMEWORKS CLASSIC

Paket uključuje komponente: Status,registar I reporter sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka. U paket je uključeno 1 terminal licenca i 50...

TIMEWORKS BUSINESS

Paket uključuje komponente: Status,registar, reporter plus,corrector i monitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom za...

TIMEWORKS PROFESSIONAL

Paket uključuje komponente: Status,registar,reporter plus,corrector,monitor i visitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom...

TIMEWORKS CORRECTOR

Komponenta koja služi za definisanje automatskih korekcija dogadjaja koji se evidentiraju kao greška u sistemu usled pogrešnog odabira funkcijskih...

TIMEWORKS REPORTER PLUS

Dodatni mesečni izveštaji sa naprednim prikazom,izvodom i karticom za sve zaposlene sa dodatkom automatskog slanja izvestaja putem e-maila

TIMEWORKS MONITOR

Komponenta koja služi za praćenje i izveštavanje svih odstupanja od definisanih radnih obaveza. Automatski na e-mail

TIMEWORKS VISITOR

Evidencija i pravdanje poseta,najave gostiju,realizacija na nivou VIP ili gost posete,izdavanje kartica i izvestaji o svim posetama hronolski po...