Kontrola pristupa

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa je način ograničavanja pristupa sistemu, fizičkim ili virtuelnim resursima. U računaru, kontrola pristupa je proces kojim se korisnicima omogućava pristup i određene privilegije sistemima, resursima ili informacijama.

U sistemima kontrole pristupa korisnici moraju da predaju akreditive pre nego što im se odobri pristup. U fizičkim sistemima ovi akreditivi mogu biti u mnogim oblicima, ali akreditivi koji se ne mogu preneti pružaju najviše sigurnosti.

HIKVISION Kontrola pristupa


HIKVISION kontrola pristupa postavlja standarde u zaštiti prostora i ljudi. Sa najsavremenijim tehnologijama, omogućava vam da precizno upravljate ko ima pristup vašem objektu.

ZKTeco Kontrola pristupa


ZKTeco kontrola pristupa je vrhunsko rešenje za upravljanje sigurnošću vašeg objekta. Sa najsavremenijom tehnologijom i pouzdanim sistemima, omogućava vam preciznu kontrolu ko može imati pristup vašem prostoru.

BEAR Kontrola pristupa


BEAR kontrola pristupa donosi inovaciju u svet sigurnosti vašeg prostora. Sa naprednom tehnologijom i pouzdanim sistemima, obezbeđuje preciznu kontrolu ko ima pristup vašem objektu.