Kontrola pristupa

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa je način ograničavanja pristupa sistemu, fizičkim ili virtuelnim resursima. U računaru, kontrola pristupa je proces kojim se korisnicima omogućava pristup i određene privilegije sistemima, resursima ili informacijama.

U sistemima kontrole pristupa korisnici moraju da predaju akreditive pre nego što im se odobri pristup. U fizičkim sistemima ovi akreditivi mogu biti u mnogim oblicima, ali akreditivi koji se ne mogu preneti pružaju najviše sigurnosti.