Prateća oprema

Alati za optičke kablove (Alat za blankiranje)


Optički kablovi su osnova modernih komunikacija, a za njihovo postavljanje i održavanje potrebni su alati za optičke kablove visokog kvaliteta. Alat za blankiranje.