Sistemi za kontrolu pristupa (kontroleri)

Sistemi za kontrolu pristupa (kontroleri)

Svrha kontrole pristupa je dozvoliti ulaz u zgradu ili kancelariju samo onima koji su ovlašćeni da budu tamo. Klasična brava, zajedno sa odgovarajućim mesinganim ključem, bila je zlatni standard kontrole pristupa dugi niz godina; međutim, savremena preduzeća žele više. Da, oni žele da kontrolišu ko prolazi kroz njihova vrata, ali takođe žele način da nadgledaju i upravljaju pristupom. Sada su ključevi ustupili mesto sistemu računarskih elektronskih sistema za kontrolu pristupa koji omogućavaju brz i praktičan pristup ovlašćenim licima, dok onemogućavaju pristup neovlašćenim osobama.

Pogledajte našu ponudu proizvođača ZKTeco i drugih.

UHF-U2000E-B Kontrola

UHF-U2000E-B je RFID UHF čitač nove generacije sa integrisanom kontrolom pristupa

IP KAMERA ZKMD532

Megapikselna kupolna IP kamera

Metalna kutija za InBio kontrolere

Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere

ZK InBio-460

Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata

Metalna kutija za kontrolere C3

Metalna kutija sa kablovima za bateriju I napajanjem za C3 kontrolere

ZK Teco C3-400BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...

ZK Teco C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata

ZK Teco C3-200BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...

ZK Teco C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...


UHF-U2000E-B Kontrola

UHF-U2000E-B je RFID UHF čitač nove generacije sa integrisanom kontrolom pristupa
Kataloški broj: 5641
Detaljnije

IP KAMERA ZKMD532

Megapikselna kupolna IP kamera
Kataloški broj: 3586
Detaljnije

Metalna kutija za InBio kontrolere

Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere
Kataloški broj: 4544
Detaljnije

ZK InBio-460

Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata
Kataloški broj: 4542
Detaljnije

Metalna kutija za kontrolere C3

Metalna kutija sa kablovima za bateriju I napajanjem za C3 kontrolere
Kataloški broj: 4118
Detaljnije

ZK Teco C3-400BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3174
Detaljnije

ZK Teco C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata
Kataloški broj: 3179
Detaljnije

ZK Teco C3-200BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3180
Detaljnije

ZK Teco C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3178
Detaljnije