Sistemi za kontrolu pristupa (kontroleri)

UHF-U2000E-B Kontrola

UHF-U2000E-B je RFID UHF čitač nove generacije sa integrisanom kontrolom pristupa

IP KAMERA ZKMD532

Megapikselna kupolna IP kamera

Metalna kutija za InBio kontrolere

Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere

ZK InBio-460

Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata

Metalna kutija za kontrolere C3

Metalna kutija sa kablovima za bateriju I napajanjem za C3 kontrolere

ZK Teco C3-400BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...

ZK Teco C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata

ZK Teco C3-200BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...

ZK Teco C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...

UHF-U2000E-B Kontrola

UHF-U2000E-B je RFID UHF čitač nove generacije sa integrisanom kontrolom pristupa
Kataloški broj: 5641

IP KAMERA ZKMD532

Megapikselna kupolna IP kamera
Kataloški broj: 3586

Metalna kutija za InBio kontrolere

Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere
Kataloški broj: 4544

ZK InBio-460

Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata
Kataloški broj: 4542

Metalna kutija za kontrolere C3

Metalna kutija sa kablovima za bateriju I napajanjem za C3 kontrolere
Kataloški broj: 4118

ZK Teco C3-400BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3174

ZK Teco C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata
Kataloški broj: 3179

ZK Teco C3-200BOX

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3180

ZK Teco C3-400

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna...
Kataloški broj: 3178