ZKTeco

Metalna kutija za InBio kontrolere

Kataloški broj: 4544

Metalna kutija sa tamperom,  svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju I napajanjem za InBio kontrolere.

Napajanje: 5A/12Vdc


Slični proizvodi