Konvencionalni paralelni indikatori

SRELND

Paralelni LED indikator, koristi se za signalizaciju slabije vidljivih senzora.

RILED-WRR

Paralelni indikator sa led lampicama

SRELND

Paralelni LED indikator, koristi se za signalizaciju slabije vidljivih senzora.
Kataloški broj: 5259
Detaljnije

RILED-WRR

Paralelni indikator sa led lampicama
Kataloški broj: 4626
Detaljnije