Adresabilni sistemi (Adresabilni Protivpožarni Sistemi)

Adresabilni sistemi (Adresabilni Protivpožarni Sistemi)

Adresabilni paneli protivpožarnih alarma (adresabilni protivpožarni sistemi)

Adresabilni paneli protivpožarnih alarma (adresabilni protivpožarni sistemi) su obično mnogo napredniji od svojih konvencionalnih verzija, s većim stepenom fleksibilnosti programiranja i detekcijom jedne tačke. Mnogi proizvođači uveli su adresabilne panele protivpožarnih alarma u vreme naglog razvoja mikrokontrolera sredinom 1980-ih.

Inteligentni sistemi za dojavu požara dizajnirani su za fleksibilnost pomoću prilagođenog programiranja specifičnog za svaku aplikaciju. Namenski izlazi logički se upravljaju ulazima na osnovu napisane programske matrice. Oni mogu da podržavaju višekolne signale (SLC) gde je svakom uređaju na SLC dodeljena jedinstvena identifikacija koja se zove adresa. U većini slučajeva broj uređaja na SLC-u može biti od jedan do nekoliko stotina i varira u broju detektora i modula zajedno. Svaki uređaj neprestano komunicira sa upravljačkom pločom preko mikroprocesorske tehnologije kako bi izveštavao o svom stanju na SLC. U roku od nekoliko sekundi, alarmi, nadzorni i problemski uslovi se upozoravaju na kontrolnoj tabli i tačna lokacija događaja je prikazana.